HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Association of Research and Consultancy on Policies and Law for Investment in Vietnam
096 697 0408 (Tp.HCM)
096 763 9498 (HN)

TẦM NHÌN CỦA AVRCIPL

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI

Tập trung vào 2 nhóm hoạt động trong việc nghiên cứu, xác định, đánh giá nhu cầu tư vấn của xã hội, của các nhà hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật, cũng như các khuynh hướng và các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.

NHÓM HOẠT ĐỘNG THỨ 1

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để xác định các vấn đề đặt ra cho hoạt động nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Hiệp hội sẽ tập trung vào việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để xác định các vấn đề đặt ra cho hoạt động nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Để thực hiện các hoạt động này, ngoài các thành viên của mình, Hiệp hội sẽ tập hợp thêm các chuyên gia, các nhà khoa học trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính, kinh tế, môi trường, giáo dục… của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm đào tạo có uy tín trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sẽ xây dựng các đề án nghiên cứu cụ thể từ kết quả của các hội thảo, tọa đàm nói trên; tổ chức nghiên cứu, trao đổi, phản biện để cho ra đời các sản phẩm khoa học; tổ chức thẩm định, đánh giá các kết quả nghiên cứu; tổ chức phổ biến và chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến các đối tượng tiếp nhận; khảo sát, đánh giá sự phản hồi của các đối tượng tiếp nhận đối với kết quả nghiên cứu; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu và đánh giá kết quả ứng dụng.

NHÓM HOẠT ĐỘNG THỨ 2

Tập trung vào việc xác định nhu cầu tư vấn của xã hội, của các nhà hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật

Tập trung vào việc xác định nhu cầu tư vấn của xã hội, của các nhà hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật trong các hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện chính sách, pháp luật cho các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Một điểm nhấn khác trong nhóm này là xác định, đánh giá các khuynh hướng và các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; cũng như nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước; đào tạo đội ngũ chuyên gia về tư vấn cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Trong giai đoạn phát triển mới với tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và sự tác động ngày càng sâu rộng của cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Việt Nam đang hoàn thiện chiến lược thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn đến năm 2030 với nhiều cải thiện về định hướng thu hút đầu tư, ưu đãi đãi tư, giúp các nhà đầu tư định hướng kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

Cùng với chiến lược thu hút FDI giai đoạn mới, Việt Nam cũng đang thay đổi mô hình tăng trưởng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng hiệu quả phát triển kinh tế.

Ảnh logo footer
HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Association of Research and Consultancy on Policies and Law for Investment in Vietnam
Về chúng tôi
Về chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Hợp tác với chúng tôi
Bảo mật
Pháp lý
Điều khoản dịch vụ
Chính sách bảo mật
Chính sách giao dịch
Cộng đồng
Theo dõi chúng tôi
  (+84) 966 970 408
HCM
  Số 234 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
HN
  Số 12 Phố Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba đình, Tp Hà Nội
Copyright © 2020 - iva.com.vn All rights reserved