Ngày 14/5/2020, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam - ông Trần Sơn Vũ - đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. Bà Melati Irawati Masoed, Tham tán Kinh tế thay mặt Đại sứ quán tiếp đoàn.

Ông Trần Sơn Vũ đã chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của Hiệp Hội, những thế mạnh và kế hoạch thời gian tới của Hiệp Hội nhằm hỗ trợ kết nối cũng như tháo gỡ các vướng mắc của các nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi những vấn đề chung về môi trường đầu tư mà các nhà đầu tư hai nước Việt Nam và Indonesia đều quan tâm. Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin hai chiều về định hướng những lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Chính phủ hai nước, nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia, đồng thời thống nhất sẽ tham dự và vận động các doanh nghiệp tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư của nhau, nhằm kết nối hiệu quả quan hệ đầu tư hai chiều. Đại sứ quán Indonesia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Hiệp hội trong việc quảng bá về các hoạt động của Hiệp hội tới các doanh nghiệp Indonesia.

Việt Nam trở thành đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại khu vực Đông Nam Á từ năm 2013. Năm 2019, Indonesia đứng thứ 29/125 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 92 dự án trị giá 598,98 triệu USD. Các lĩnh vực trọng tâm: thăm dò, khai thác dầu khí, khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến gỗ, sợi và may mặc.

Giá trị đầu tư của các doanh nghiệp VIệt Nam sang Indonesia còn rất khiêm tốn, với 13 dự án (54,7 triệu USD) năm 2018.